Pages Navigation Menu

איכלוס האקווריום בדגים ושאר בעלי חיים

בסיום ההתקנה ולאחר תקופת הרצה מסויימת המשתנה מאקווריום למשנהו, צוות התמיכה מגיע ומבצע בדיקות מים שונות. זאת על מנת לקבל מושג בנוגע לאיכויות המים.

אם מבחינה ביולוגית המיכל טרם מוכן לקליטת בעלי חיים אנו נחכה עוד כמה ימים ואז נבדוק שנית. למרות שלעיתים הלקוח להוט להכניס דגים לאקווריום שנראה ריק באופן קיצוני ללא תנועה בתוכו, אין טעם להכניס בעלי חיים שימותו במהרה כתוצאה מאיכויות מים נמוכות. ברגע שמתקבלות תוצאות חיוביות בכל המדדים, אנו מתחילים באיכלוס מדורג ומבוקר של בעלי חיים באקווריום. אסור לאכלס את האקווריום כולו בפעם אחת מאחר והבקטריה הביולוגית החיובית צריכה זמן להתפתח והדרך הטובה ביותר לפתח אותה היא על ידי הצגת בעלי חיים לאקווריום בצורה מבוקרת תוך כדי בדיקות המים.

הסבר פשוט שיספק מדד לקצב האיכלוס

ניתן להמחיש זאת על ידי פישוט המערכת ליחידות בעלי חיים. נניח שביום הראשון לאיכלוס המערכת מסוגלת לתמוך ב-100 יחידות של דגים שהן 100% מהיכולות התמיכה הביולוגיות של המערכת כיום. אנו מכניסים 50-100 יחידות ומחכים כמה ימים. כעבור שבוע בערך, מאת האחוזים של המערכת הופכים ל-250 יחידות דגים. כלומר, בזכות כמות הדגים הראשונית שהכנסנו ובזכות הזמן שחיכינו, היום אנו יכולים להכניס בעלי חיים נוספים לאקווריום.
אחרי שבוע שבו היו לנו 100 יחידות דגים באקווריום והיום המערכת מסוגלת לתמוך ב-250 יחידות של דגים, אנו מוסיפים 100 יחידות דגים נוספות ומחכים שבוע נוסף. לאחר מכן, יכולות התמיכה הביולוגיות של המערכת עולות ל-500 יחידות דגים וכן הלאה.
ההסבר המיידי לתופעה הוא שהבקטריה הביולוגית ניזונה מהפרשות הדגים ומהחמצן המצוי בשפע במערכת. ברגע שהכנסנו יצרני מזון לבקטריה (דגים המייצרים פסולת אורגנית), היא מתחילה להתרבות ולהתפתח. אחרי כמה ימים, כמות הבקטריה הביולוגית הוכפלה ויש באפשרותינו להכניס יצרני פסולת נוספים לאקווריום מבלי שתעלנה רמות הרעלים כתוצאה מכך.

אופי ההתנהגות ומגוון התזונה של כל דג באקווריום

פן נוסף של אופי האיכלוס קשור במישרין לדפוסי ההתנהגות של הדגים. גם במים מתוקים וגם במים מלוחים ישנם דגים טורפים ודגים שאינם טורפים, תוקפניים יותר ופחות, אוכלי נבלות בטבע וכאלו שצמחים או אלמוגים הם עיקר מזונם.
לכל דג מגוון מזונות שהוא רגיל אליו, גם באותה משפחת דגים, לכל זן יש את החומרים המסויימים אותם הוא יחפש ויאכל בטבע.
לא כל הדגים יכולים לחיות יחדיו בהרמוניה ולא את כל הדגים ניתן לשלב עם צמחים ואלמוגים מאחר והתפריט של חלק מהדגים מורכב מפריטי העיצוב שלנו באקווריום שהם צמחים ואלמוגים.
גם במים מתוקים וגם במים מלוחים, מעטים הדגים שיכולים לחיות עם כל סוגי הדגים האחרים. לכן אנו בא.א אקוויומי אורי שמים דגש על שילובי בעלי חיים נכונים ונמנעים מלאכלס אקווריום בבעלי חיים ודגים העלולים לאכול זה את זה או לגלות סימני תוקפנות זה כלפי זה.
הדרך הבטוחה ביותר לאכלס את האקווריום בביטחון יחסי היא ליצור עימנו קשר ולהציג דגים לאקווריום באופן איטי ומבוקר. הייעוץ ניתן ברצון רב וכמובן אינו כרוך בשום תשלום.
גם אם לא תרכשו אצלינו את בעלי החיים לאקווריום, אנו מפצירים בכם להיוועץ בנו, שיחת הטלפון הקצרה יכולה לחסוך כסף רב ועוגמת נפש מיותרת!
לעיתים טעות קטנה וזניחה עלולה לגרום לפירוקו של האקווריום ולהוצאת כל הסלעים שבו כדי לתפוס דג שהוכנס לאקווריום טרם זמנו ותפס את כל האקווריום כטריטוריה שלו. דגים שכאלו עלולים להרוג כל דג שנכניס לאקווריום – אם דג מסוג זה היה נכנס בשלב מאוחר יותר, כשרוב הטריטוריות כבר תפוסות, הוא היה מתנהג למופת ולא מגלה סימני תוקפנות כלפי יתר הדיירים באקווריום.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או פנייה. אנא הרגישו חופשי ליצור עימנו קשר בטלפון 052-8783484 או לכתובת המייל שלנו info@uri-aquarium.co.il
בחזרה לראש הדף